Finale

Etter et år av praktisk og mindre praktisk filosofi, ble programmet avsluttet med Kristin Asdals konkrete eksempler f.eks kornprøvene fra Årdal som ble til miljøpolitikk.

Kommentarer er skrudd av for Finale

Filed under Forelesninger

Invitasjon til forelesning

Tingenes politikk en forelesning med Kristin Asdal

Lørdag 27. Oktober 2012
Kl. 13:00

Kunstnernes hus

Wergelandsveien 17, Oslo

Som finale på et program med lesegruppe og gjesteforelesere på Kunstnernes hus holder professor Kristin Asdal forelesing om Tingenes politikk.

I løpet av 2011 og 2012 har den tverrfaglige lesegruppen, satt sammen av Unni Gjertsen og Runa Carlsen, studert tema med utgangspunkt i Bruno Latours tekst An attempt at a ”Compositionist Manifesto.” Stikkord har vært radikal økologisk etikk, praktisk filosofi, materialitet og estetikk. Litteraturlisten har bla. bestått av Spinoza, Gilles Deleuze og David Bohms tekster om problemløsning, tverrfaglighet og kreativitet.

Vi er glade for å kunne presentere Kristin Asdal som siste foreleser i en rekke som har bestått av den svenske filosofen Fredriks Spindler og professor i økonomisk økologi Ove Jakobsen. Asdal viser i sin bok Politikkens Natur. Naturens politikk (2011) hvordan norsk miljøpolitikk og de vitenskapelige miljødiskursene henger sammen. Hennes forskning rundt skjæringspunktene mellom ulike disipliner er en kreativ praksis som gir et nytt blikk på forholdet mellom vitenskap og politikk i norsk etterkrigshistorie.

Kristin Asdal (f. 1967) er professor ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært gjesteforsker hos Bruno Latour ved Centre de Sociologie de l’innovation (CSI) Ecole des Mines i Paris (1999/2000). I tillegg til boken Politikkens Natur. Naturens politikk, som fikk Universitetsforlagets fagbokpris, har hun skrevet en rekke bøker og artikler, sist: Contexts in Action – And the Future of the Past in STS Science, Technology and Human Values, Juli 2012.

Velkommen til forelesning!

For mer informasjon vennligst kontakt:

Unni Gjertsen, mobil:41764221  e-post: contact@unnigjertsen.com
Runa Carlsen, mobil: 93405212 e-post: ru-car@online.no

Kommentarer er skrudd av for Invitasjon til forelesning

Filed under Forelesninger

Tingenes Politikk

Forelesning 27. oktober kl: 1300 på Kunstnernes Hus

Lesegruppa har vært akkompagnert av fordypende gjesteforelesninger og ble startet ut fra et ønske om å skape en tverrfaglig sammenheng der vi selv formulerte innholdet.

Nå avslutter vi ett års program med en forelesning av Kristin Asdal. 

Asdal er proffesor på Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved UIO. I 2011 ga hun ut boka Politikkens natur, som gir en analyse av forholdet mellom vitenskap og politikk. Boka viser hvordan vitenskap i praksis bidrar til å forme politiske saker.

Kommentarer er skrudd av for Tingenes Politikk

Filed under Forelesninger

Problem eller paradoks

Hva er årsaken til at vi så ofte handler mot bedre vitende f.eks når det gjelder miljøutfordringer? Bohm tar for seg  hjernens reaksjoner på ulike framstillinger av virkeligheten. Mennesker forholder seg  i stor grad til representasjoner når vi lærer hvordan verden henger sammen og Bohm viser til et sprik når det gjelder vår handlingsberedskap og utviklingen av kommunikasjonssamfunnet.

Andre faktorer som står i vegen for problemløsning er at vi ofte behandler saker som problem som egentlig er paradokser. Denne teksten satte igang samtaler om ulike dagsaktuelle politiske eksempler. Bohm verktøy er arbeid med dialog og det var interessant å føre en samtale om politisk eksempler med dette i mente.

Lesegruppa 22. mai ble vårens siste, da det viste seg å være vanskelig å samle folk på datoen vi hadde satt opp i juni. Vårværet til ære ble den siste lesegruppa til en picknik som bildet viser.

Vi planlegger nå en tredje forelesning som skal knytte sammen trådene fra det siste året.

Kommentarer er skrudd av for Problem eller paradoks

Filed under Lesegruppa

Fullt hus i Pakkerommet i går

Ove Jakobsen, professor ved Senter for Økologisk Økonomi og Etikk ved Handelshøgskolen i Bodø, ga en innføring i forskjellen mellom tradisjonelle økonomiske teorier, grønn økonomi og økologisk økonomi. Tverrfagligheten står sentralt for å løse sammensatte problemer i framtiden og Jakobsen viste til nye rapporter som konkluderer med et behov for å omstrukturere forskning for å få mindre fokus på spesialisering og mer på samarbeid mellom disipliner.

Ove Jakobsen avrundet med å snakke om Utopisk Realisme og dialog, tema som er parallelle med neste lesegruppe der David Bohms tanker om dialog taes opp.

I disse dager er det opptak til MBA-studiet i økologisk økonomi ved Handelshøgskolen i Bodø

– Dette nye MBA-studiet i økologisk økonomi er temmelig unikt, og det er ingen høyere læresteder i Skandinavia som, for øyeblikket, kan tilby studentene noe tilsvarende, sier  Jakobsen som også er interessert i hvordan kunst kan inngå i utdanningen.

Kommentarer er skrudd av for Fullt hus i Pakkerommet i går

Filed under Forelesninger

David Bohm

Teksten til vårens nest siste lesegruppe 22. mai er hentet fra David Bohms bok On Dialogue. Vi leser kapittel 3 The Nature of Collective Thought, 4 The Problem and the Paradox og 5 The Observer and the observed.

Det var fint med suppe på kjøkkenet sist. Det blir reprise.

Kommentarer er skrudd av for David Bohm

Filed under Lesegruppa

Økologisk økonomi

Vi fant et bra sted for å forberede forelesningen med Ove Jakosen.

Fra pressemeldingen:

Økologisk økonomi – Et alternativ til konkurransebasert vekstøkonomi

Forelesning av professor Ove Jakobsen

Sted:

Pakkerommet på Kunstnernes hus

Wergelandsveien 17, Oslo

Tirsdag 8. Mai, 2012

Kl. 18:00

Jakobsen vil analysere økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer i lys av en mekanisk og en organisk virkelighetsforståelse. Markedsmekanismer og konkurransekraft er inspirert av mekanikk mens samhandling, kretsløp og relasjoner er basert på organiske modeller av virkeligheten.

Jakobsen sier at De løsningene som foreslås kan virke utopiske men jeg vil vise at de både er relevante og realistiske ved å vise til Giddens begrep «utopisk realisme».

Han kommer i sin forelesning til å komme inn på vitenskapsfilosofiske problemstillinger knyttet til overgangen fra vitenskapelig spesialisering til transdisiplinær vitenskap.

Ove Jakobsen er professor ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø. Senteret er en flerfaglig arena for utvikling av forskning og undervisning i miljø- og samfunnsansvarlig økonomi. Han underviser i Økologisk økonomi, Kretsløpøkonomi , Miljøledelse, Etikk, Økofilosofi og Bedriftens samfunnsansvar. For mer informasjon se hans hjemmeside: www.ovejakobsen.com

Kommentarer er skrudd av for Økologisk økonomi

Filed under Forelesninger

Opptakt til forelesning 8 mai

 

Lesningen av Latour’s Waiting for Gaia. Composing the common world through art and politics ble veldig spennende og bra som opptakt til Ove Jacobsens forelesning 8. mai. Fra det filosofiske hjørnet vi har vært vært i en stund med Deleuze, var dette temaet mer konkret og handlet om utfordringene med å persipere dagens miljøspørsmål i all sin bredde fra det store til det lille.

Kommentarer er skrudd av for Opptakt til forelesning 8 mai

Filed under Lesegruppa

mer Latour

Vi nøster i en tråd fra forrige gang som handler om myter. Tråden leder tilbake til Bruno Latour.

Som mange franske tenkere er det mye litterære og kulturhistoriske referanser i lufta og til neste gang kan dere ta en titt på myten om Pandoras eske.

Texsten som gjelder er fra en fersk Latour forelesning Waiting for Gaia. Composing the common world through art and politics

Dette blir tema tirsdag 17 april.

Og så blir det suppe igjen!

Kommentarer er skrudd av for mer Latour

Filed under Lesegruppa

Myten om Dogon egget

På den siste lesegruppa kom vi DYPT! Vi syntes vi lærte hvordan man lager seg en Body Without Organ. Spørs om vi kommer til å huske det…

Teksten var full av referanser som fortsatt ber om å bli undersøkt, f.eks The Myth of the Dogan Egg

Kommentarer er skrudd av for Myten om Dogon egget

Filed under Lesegruppa